KoszykTwój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,


Od 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, z których Dowiecie się, w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz jakie prawa w tego tytułu wynikają.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 

Administratorem, czyli podmiotem wykorzystującym Państwa dane, jest Beata Gaczkowska, prowadząca sklep internetowy Sweet House www.artdomowe.pl

 

Skąd mamy Państwa dane?

 

Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z zakupami dokonywanymi w sklepie internetowym www.artdomowe.pl

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych?

 

Przetwarzanie danych niezbędne jest dla realizacji dokonanych zakupów w sklepie internetowym www.artdomowe.pl. Zapewnia to bezpieczeństwo obsługi transakcji, jej realizację w ramach umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych wpływa też pozytywnie na ewentualne procesy reklamacyjne, w wypadku, gdy zaistnieją podstawy do ich złożenia, a także wspiera kontakt między Sklepem a Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych. W przypadku udzielonej zgody sklep przetwarza dane również w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www.

 

Czy podanie danych jest obowiązkiem?

 

Sklep wymaga podania danych, by móc zawrzeć z Państwem umowę sprzedaży i w związku z tym przesłać zakupiony towar na wskazany przez kupującego adres. Tym samym niezbędne jest podanie imienia i nazwiska odbiorcy oraz adresu do wysyłki zamówionych towarów. Dodatkowo dla możliwości kontaktu i doręczenia przesyłki do kupującego wymaga się podania nr telefonu oraz adresu mailowego. (w tym między innymi z uwagi na wymogi firmy kurierskiej czy Poczty Polskiej)

 

Jakie macie Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

 

Zapewniamy, że respektujemy wszelkie prawa, wynikające z rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj.:

 

1) prawo dostępu;

 

2) prawo sprostowania danych – przy zauważeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;

 

3) prawo usunięcia danych – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniecie Państwo swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także gdy zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną .

 

4) prawo ograniczenia przetwarzania danych – po dostrzeżeniu, że dane są nieprawdziwe istnieje możliwość ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 

5) prawo do przenoszenia danych – na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy. Przenoszenie to odbywa się w sposób automatyczny;

 

6) prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu;

 

7) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Komu udostępniamy dane osobowe?

 

Dane osobowe udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne – podmiotom wspierającym funkcjonowanie sklepu w świadczeniu usług, a także podmiotom, za pośrednictwem których zamówiony towar trafia pod wskazany w zamówieniu adres, tj. firmie kurierskiej – wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia. Sklep może również przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

Jak długo dane osobowe będą przechowywane przez Sklep?

 

Sklep przechowuje Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji zamówień, a także przez okres następujący po zamówieniu, służący dochodzeniu ewentualnych roszczeń, przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom, do celów statystycznych i archiwizacyjnych – przez okres 10 lat od zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie sklepu.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl